přidej se

Konopa.Klub

je otevřený pro všechny, kteří chtějí podpořit naší činnost, získávat přehled o aktuálním konopném dění, využívat výhod při účasti na našich akcích nebo se aktivněji zapojovat do uzavřených diskusí nebo do přípravy podniků pro veřejnost.

Členství v klubu je podmíněno vyplněním přihlášky a zaplacením ročního členského příspěvku. Výši příspěvku si můžete určit sami podle svého uvážení a možností. Za základní výši příspěvku považujeme částku cca 500,- Kč, studenti bez vlastního výdělku, důchodci a občané s nižšími příjmy se mohou stát členy s částkou od 200,-Kč. Členský příspěvek je možné uhradit i bez financí, například dobrovolnickou prací.

Pokud na náš účet převedete částku vyšší než 2 000,- Kč, můžeme vystavit potvrzení o příspěvku na envinmentální účely (pro daňové odpočty). V případě, že jako roční příspěvek převedete částku přesahující 2 000 000.-Kč, můžeme vám vystavit doporučení k psychiatrickému vyšetření.

přihláška do Konopa.Klubu

jnéno:

příjmení:

poštovní adresa

ulice, číslo:

PSČ:

město:

rok narození:

profese:

Souhlasím se zasíláním aktualit, pozvánek a zpráv ze serweru konopa.cz na mailovou adresu, kterou jsem výše uvedl/a.

Po vyplnění přihlášky a úhradě členského příspěvku se automaticky stáváte členem klubu na 1 rok. Po uplynutí prvního roku členství v Konopa.Klubu můžete zaplacením příspěvku na další rok své členství prodloužit, nebo požádat některého aktivního člena, aby vás navrhl zařadit do aktivního členstva.

Není-li vaše členství jakoukoli formou prodlouženo-obnoveno, jsou všechny údaje, které jste nám v přihlášce svěřil/a, do dvou kalendářních měsíců od zániku členství z adresářů vymazány. Další informace o nakládání s vašimi osobními daty najdete v záložce GDPR.

Když se budete chtít podívat kdy byl váš finanční příspěvek na náš účet připsán, nebo zkontrolovat hospodaření spolku, zde je náhled na náš  transparentní bankovní účet.